DISPROBIT БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Асфалтово-каучуково дисперсно съединение за поддръжка на покрива и хидроизолация.

Съединение, модифицирано със синтетичен каучук за леки хидроизолационни покрития, обновяване на покриви и тяхната поддръжка.

Допълнителна информация

Последно разгледани продукти

Products not found