БОЯ ТОНИРАЩА АКРИЛАТНА СУПЕР ЦВЯТ ОКСИДНО ЖЪЛТ

Техническата спецификация е съгласувана с МЗ и МРРБ
Директива 2004/42/ЕС

Предназначение:
Предназначена за тониране на бели вододисперсни бои за вътрешно приложение,фасадни бои,кварцова боя и мазилки.

Разход: за основните цветове: 60-80 г/кв.м

Съхнене: 2 часа при 20ºС

Опаковка: 240 мл

Допълнителна информация

ДРУГИ продукти
Последно разгледани продукти

Products not found