БЕТОН ГРУНД - КОНТАКТ 4.5 кг

Категория: , Производител:

контактен грунд за бетон, Директива 2004/42/ЕС

Предназначение:
Предназначен е за запълване, заздравяване и подобряване слепващата способност на плътни основи (бетонови, минерални – стари и нови) преди нанасяне на мазилки: циментови, вароциментови, полимерни и др. Има адхезия към здрави алкидни покрития и може да се използва като връзка между основата и циментовите лепила при полагане на санитарен фаянс

Разход: 3.5-5 кв.м/кг

Съхнене: 2 часа при 20ºС

Опаковка: 4.5 кг

Допълнителна информация

ДРУГИ продукти
Последно разгледани продукти

Products not found