ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ МАГАЗИНА

СТРАНИ
1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко­-продажба между ХРОМА ЕООД, ЕИК 114602249, със седалище и адрес: 5800
гр. Плевен, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уеб магазина chroma.bg съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга страна.

2. Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазин Хрома“ за бои, лакове, лепила, китове, индустриални и подови покрития, грундове, разредители, втвърдители и др.” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания по-долу начин.

3. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Хрома“ ЕООД , собственик на онлайн магазин chroma.bg от една страна и потребителите на страниците и услугите, намиращи се на домейн chroma.bg наричан по-долу за краткост уеб магазин. Общите условия обвързват всеки потребител, който посещава магазина, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страницата на онлайн магазин chroma.bg, потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите общи условия.
С отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

4. Поръчки на онлайн магазин chroma.bg се приемат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.
Изпълняват СЕ САМО В РАБОТНИ ДНИ, БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ И ПРАЗНИЦИ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5. За да закупите стока и/или услуга от уеб магазин chroma.bg вие трябва:
5.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
5.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
5.3. Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;
5.4. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;
5.5. Да платите цената на стоката;
5.6. Да заплатите разходите по доставката;
5.7. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
5.8. Да получите стоката.
5.9. Да не подавате фиктивни заявки или друга информация;
5.10. Да спазвате българското законодателство,приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката,правилата на морала и добрите нрави;
5.11. Да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;
5.12. Да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

6. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от КЛИЕНТА до ТЪРГОВЕЦА се счита отделно договорено при:
– посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
– Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

7. „Хрома“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

8. „Хрома“ ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

9. След извършване на поръчката, ще получите уведомление на посочен от Вас e–mail адрес, което съдържа линк за потвърждение на поръчката. От този момент на потвърждаване на поръчката, заявката се счита за приета и подлежи на по-нататъшна обработка от страна на „Хрома“ ЕООД.

10. При заявка на покупка от уеб магазина, в случай, че за съответната стока са налице предвидени ценови отстъпки, Вие ще можете да използвате само една от отстъпките, на които имате право, по Ваш избор.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
11. Одобрените начини за плащане на покупките от Сайта са:
11.1. в брой при доставка (наложен платеж),
11.2. по банков път
11.3. в брой във фирмените магазини на фирмата
Всички доставки в границите на България се доставят от „Хрома“ ООД или куриерска фирма в зависимост от изискуемата поръчка след предварителна уговорка с клиента.
В случай, че заплащането по банков път се забави повече от 3 работни дни от извършване на поръчката, „Хрома“ ЕООД може едностранно да анулира направената поръячка.

12. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на продукти, поръчани от онлайн магазин chroma.bg, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с „Хрома“ ЕООД.

13. „Хрома“ ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на уеб магазина по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
Указаните цени на отделните продукти са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули, съгласно ценовата листа на куриерската фирма.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ
14. Вие, като потребител, имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който е получена при условията по чл.55 от ЗЗП.
 При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие, като потребител, сте упражнили правото си на отказ.
14.1. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
14.2. Ако получената от Вас стока е пристигнала с транспортен дефект е необходимо да направите следното:
– опишете Куриерската служба и номера на товарителницата
– при възможност изпратете снимка на продукта с транспортен дефект.
14.3. Извън изброените случаи, както и извън условията по чл.55, ал.1 от ЗЗППТ, КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да заплати и да върне оставената пратка. Ако желае да го направи няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите по доставката.

ЛИЧНИ ДАННИ
15. Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб магазина.
Информацията, събрана от „Хрома“ ЕООД при използването на уеб магазина, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Хрома“ ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. „Хрома“ ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от Хрома“ ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

16. „Хрома“ ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате онлайн магазина. Фактът, че продължавате да използвате този онлайн магазин след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, „Хрома“ ЕООД предоставя на Вас („Крайният потребител”) лично, изключително, непрехвърляемо право да влизате и да използвате онлайн магазина. Поръчвайки продукти от магазина на „Хрома“ ООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан и приема тези Условия. „Хрома“ ЕООД си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

17. „Хрома“ ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от онлайн магазин chroma.bg на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях „Хрома“ ЕООД, за да бъде отстранен линка съм сайта-нарушител.

18. Продажбата на продукти се регламентира от Търговския закон, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

19. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.